Zbirka planova i nacrta školskih zgrada
DIGITALNI ARHIV

Zbirka planova i nacrta školskih zgrada

Pisma iz zarobljeništva (I. svjetski rat 1914.-1918.)
DIGITALNI ARHIV

Pisma iz zarobljeništva (I. svjetski rat 1914.-1918.)

Gradsko poglavarstvo Bjelovar - nacrti objekata 1881. - 1940
DIGITALNI ARHIV

Gradsko poglavarstvo Bjelovar - nacrti objekata 1881. - 1940

Digitalna zbirka Računa  Narodne knjižnica Petar Preradović Bjelovar
DIGITALNI ARHIV

Digitalna zbirka Računa Narodne knjižnica Petar Preradović Bjelovar

Mape grada Bjelovara
DIGITALNI ARHIV

Mape grada Bjelovara

Info

Natječaj za stručno osposobljavanje uz rad

30-10-2019

KLASA: 132-01/19-01/01

URBROJ: 2103-26-01-19-01

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

1. Arhivski/a tehnčar/ka – 1 polaznik/polaznica u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom

Uvjeti:

- završeno srednje obrazovanje,

- poznavanje jednog stranog jezika,

- temeljna informatička osposobljenost i vještine

Uz pisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

- presliku osobne iskaznice,

- presliku domovnice,

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana),

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba duže od 30 dana (ne starije od 30 dana),

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 3, 43000 Bjelovar s naznakom: „Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za osobe koje budu odabrane Državni arhiv u Bjelovaru podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Državnog arhiva u Bjelovaru, Ministarstva kulture i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Bjelovar, 30. listopada 2019.

ravnateljica

MARTINA KRIVIĆ LEKIĆ

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje