Zbirka planova i nacrta školskih zgrada
DIGITALNI ARHIV

Zbirka planova i nacrta školskih zgrada

Pisma iz zarobljeništva (I. svjetski rat 1914.-1918.)
DIGITALNI ARHIV

Pisma iz zarobljeništva (I. svjetski rat 1914.-1918.)

Gradsko poglavarstvo Bjelovar - nacrti objekata 1881. - 1940
DIGITALNI ARHIV

Gradsko poglavarstvo Bjelovar - nacrti objekata 1881. - 1940

Digitalna zbirka Računa  Narodne knjižnica Petar Preradović Bjelovar
DIGITALNI ARHIV

Digitalna zbirka Računa Narodne knjižnica Petar Preradović Bjelovar

Mape grada Bjelovara
DIGITALNI ARHIV

Mape grada Bjelovara

Info

OBAVIJEST KORISNICIMA!

16-03-2020

Pozivamo korisnike da zahtjeve za dokumentacijom dostave e-poštom na drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr ili telefonski na 043/244-487

Ujedno obavještavamo sve korisnike kako je Čitaonica Državnog arhiva u Bjelovaru zatvorena za korisnike.

Sukladno razvoju situacije vezane uz širenje koronavirusa i preporučenih preventivnih mjera, pozivamo sve korisnike na poštivanje objavljenih preporuka Vlade RH, Stožera civilne zaštite RH i resornog Ministarstva kulture RH.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Državni arhiv u Bjelovaru

Odluka o imenovanju koordinatora za COVID-19, DABJ

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Državnog arhiva u Bjelovaru 20. 3. 2020.