Info

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/2018

17-07-2018

zakon

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj, 29. lipnja 2018. godine, usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Objavljen 11. srpnja 2018. u Narodnim novinama broj 61/2018 te stupa na snagu 8 dana od objave.

Narodne novine - o novom zakonu