Financiranje djelatnosti

Djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru financira se iz sljedećih izvora: Državni proračun RH - Ministarstvo kulture: financiranje javnih potreba u kulturi i Sredstvima ostvarenima vlastitom djelatnošću.

Odobreno u 2018. godini

Ministarstvo kulture