Financiranje djelatnosti

Djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru financira se iz sljedećih izvora:

  • Državni proračun RH - Ministarstvo kulture: financiranje javnih potreba u kulturi
  • Sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću.

U 2018. godini u okviru posebnih programa, izdavačka djelatnost sufinancirana je sredstvima Grada Križevaca u visini od 3.000,00 kn


Ministarstvo kulture 2019.

Odobreno u 2019. godini


Odobreno u 2018. godini

Ministarstvo kulture


12. 2. 2019.