Fondovi i zbirke

Državni arhiv u Bjelovaru u svojoj nadležnosti ima 1303 arhivskih fondova i zbirki u dužini od oko 3800 dužnih metara. Fondovi i zbirke razvrstani su u skladu sa klasifikacijskim oznakama, a unutar oznaka razvrstani su po vremenu njihovog djelovanja.

FONDOVI I ZBIRKE