Stranica za slijepe

Fondovi i zbirke

 • Registar i vodiči

  Arhiv raspolaže s 1.359 fondova i zbirki ukupne količine 3.795,24 dužna metra koje je pohranjeno u spremištu u Prolazu Andrije Kačića Miošića bb u Bjelovaru.

  Prije nego dođete u Arhiv i potražite gradivo, provjerite nalazi li se kod nas u ovdje dostupnom Registru. Fondovi i zbirke razvrstani su u skladu sa klasifikacijskim oznakama, a unutar oznaka razvrstani su po vremenu njihovog djelovanja.

  Fondovi i zbirke  posljednja izmjena 26. siječnja 2023.

 • Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS)

  Nacionalni Arhivski Informacijski Sustav - mrežni informacijski sustav pokrenut je 2006. godine. Od tada je postao osnovni alat za predstavljanje i pristup arhivskom gradivu pohranjenom u državnim arhivima te platforma putem koje stvaratelji i posjednici gradiva dostavljaju popise gradiva koje čuvaju u svojim pismohranama.

  Na ovom mjestu možete pretraživati arhivske izvore, matične knjige, obavijesna pomagala te pregledavati digitalne sadržaje poput atraktivnih grafika, obiteljskih portreta i snimki najvrjednijeg gradiva koje se čuva u hrvatskim arhivima.

  Više informacija o NAISU možete pronaći na web stranici: http://arhinet.arhiv.hr/default.aspx

 • Zbirka matičnih knjiga

  Matične knjige javni su dokumenti kojima se dokazuje rođenje, vjenčanje i smrt. Odluka o njihovom vođenju donesena je na Tridentskom crkvenom koncilu 1563. godine te se vode prema vjeroispovijesti po župama, parohijama i bogoštovnim općinama. Na području Republike Hrvatske nakon 1946. godine počinju se voditi državne matične knjige. One se vode i čuvaju u Matičnim uredima čiji rad organiziraju županije.

  Državni arhiv u Bjelovaru u posebnim zbirkama čuva matične knjige rimokatolika, grkokatolika, pravoslavaca, židova i evangelika sa područja nadležnosti Arhiva. U najvećoj mjeri radi se o matičnim knjigama krštenih (rođenih), vjenčanih i umrlih te o paricama matica (većinom za pravoslavne) vođenima od 1858. do 1946. godine. Starije matične knjige pohranjene su u Hrvatskom državnom arhivu te rijetko u pojedinim župnim uredima. Cijela Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Bjelovaru mikrofilmirana je u Hrvatskom državnom arhivu te djelomično digitalizirana. Na taj su način ovi vrijedni podaci dodatno zaštićeni od nestajanja.

  U nastavku je popis svih matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru s podacima gdje se trenutno nalaze.

  Matične knjige svih vjeroispovjesti.pdf

  Matične knjige rimokatoličkih župa koje pripadaju području Požeške biskupije, a bile su u posjedu Državnog arhiva u Bjelovaru predane su biskupiji 21. listopada 2022. godine. Prije povrata knjiga utvrđeno je postojanje odgovarajućih uvjeta za osiguranje fizičke zaštite tog gradiva i njegove dostupnosti svim korisnicima na isti način i pod istim uvjetima pod kojim je bilo dostupno u državnim arhivima, u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i pripadajućih provedbenih propisa.

  Popise matičnih knjiga pojedinih vjeroispovijesti pretražite po sljedećim dokumentima:

  Matične knjige rimokatolika.pdf

  Matične knjige pravoslavaca.pdf

  Matične knjige židova.pdf

  Matične knjige evangelika i kalvina.pdf

  Matične knjige grkokatolika.pdf


  Posljednja izmjena 10. siječnja 2024.

 • Obavijesna pomagala