Izdavačka djelatnost

Državni arhiv u Bjelovaru 2002. godine počinje s intenzivnijom izdavačkom djelatnošću. Do danas se pojavljuje kao izdavač ili suizdavač sljedećih naslova:

Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva

AĐULOVIĆ, S. Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva, biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2019., 44 str.: ilustr. u bojama; 30 cm

Preuzmite ili pogledajte - Arhivi i digitalizacija

Tragedija Velikog rata, katalog izložbe

ABRAMOVIĆ, Z., KATANIĆ, F., KRIVIĆ LEKIĆ, M., MARUŠIĆ LAZIĆ, H., RENIĆ, Z. Tragedija Velikog rata, biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2018., 20 str. : ilustr. u bojama; 28 cm

Preuzmite ili pogledajte - Tragedija Velikog rata, katalog izložbe

Etnografska spomenica – Raven

KRIVIĆ LEKIĆ, M. i ĐURASEK, M. Etnografska spomenica – Raven, biblioteka Arhivska spomenica, Državni arhiv u Bjelovaru 2018., 84 str. : ilustr. u bojama; 28 cm

Preuzmite ili pogledajte - Etnografska spomenica – Raven

Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru

KRIVIĆ LEKIĆ, Martina. Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru. Bjelovar. Državni arhiv u Bjelovaru, 2018., 36 str., 28 cm.

Preuzmite ili pogledajte - Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru

Od pera do satelita, katalog izložbe

AĐULOVIĆ, Senad. Od pera do satelita : Bjelovar na katastarskim kartama : katalog izložbe; [fotografija Zoran Tokić ; urednik kataloga Martina Krivić Lekić]. Državni arhiv u Bjelovaru, 2017., 21 str. : ilustr. u bojama; 28 cm.

Preuzmite ili pogledajte - Od pera do satelita

Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru

Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru : 1961.-2011. / [autori Senad Ađulović, Martina Krivić Lekić, Željko Pleskalt, Tatjana Ružić, Mladen Vezmarović ; urednik Željko Pleskalt]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2011., 57 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm

Preuzmite ili pogledajte - Pola stoljeća DABJ 1961. - 2011.

Statut grada Bjelovara

Statut grada Bjelovara / [glavni urednik Željko Pleskalt]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2009., 111 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 24 cm

Preuzmite ili pogledajte - Statut grada Bjelovara

Povijest Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije

KUENZL, Rudolf. Povijest Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije / [glavni urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv Bjelovar, 2008., 126 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm

Preuzmite ili pogledajte - Povijest križevačke i đurđevačke graničarske pješačke pukovnije

Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 2
Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 2 : 30. siječnja 1915.-23. lipnja 1918. / [urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2004., 296 str. : ilustr. ; 24 cm
Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 1
Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 1 : 26. srpnja 1914.-29. siječnja 1915. / [urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2004., 100 str. : ilustr. ; 24 cm
Povijesni atlas gradova : 1. svezak : Bjelovar
SLUKAN-ALTIĆ, Mirela. Povijesni atlas gradova : 1. svezak : Bjelovar. Bjelovar : Državni arhiv ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2003., 213 str. : ilustr., planovi (pretežno u bojama), zemljop. crteži ; 32 cm
40 godina bjelovarskog arhiva
40 godina bjelovarskog arhiva. / [urednik Željko Pleskalt ; suradnici Senad Ađulović, Mladen Vezmarović]. Bjelovar : Državni arhiv Bjelovar, 2002. - 118 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Zastali u vječnosti ljubeći oltar Domovine
PLESKALT, Željko. Zastali u vječnosti ljubeći oltar Domovine : Kusonje 1991./1993. / Bjelovar : Grad Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2002., 122 str. : ilustr. ; 29 cm
Izvor: ˝Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru u kontekstu izdavaštva ostalih hrvatskih arhiva Bibliografija publikacija bjelovarskog arhiva˝ autora T. Petrec, I. Hebrang Grgić i M. Krivić Lekić; Arhivski vijesnik 2013.