Cjenik usluga

Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru

Temeljem Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/99) i Cjeniku Hrvatskog državnog arhiva, klasa 003-05/11-02/01, Urbroj: 565-02/1-15-6 od 10. travnja 2015. godine, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru donosi Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru.

Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru, 2017. godine (PDF)