Popisi javnog gradiva do 1990.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

Red. br.

Imatelj

Gradivo stvaratelja iz čl. 21.a Zakona, NN 46/2017

Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja popisa

Količina u d/m ili tehničkim jedinicama

Poveznica na popis gradiva

1.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

Skupština općine Križevci

1973.-1990.

05.07.2017.

95,5 d/m

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

2.

FINA Podružnica Bjelovar

SDK Bjelovar

1949. – 1990.

21.07.2017.

106,56 d/m

Financijska agencija Podružnica Bjelovar

3.

Prekršajni sud u Bjelovaru

Narodni odbor općine Bjelovar/ Skupština općine Bjelovar/ Općinski sudac za prekršaje Bjelovar

1955.-1990.

08.09.2017.

4,3 d/m

Prekršajni sud u Bjelovaru

4.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba u Daruvaru

Općinski sudac za prekršaje Daruvar

1968.-1990.

08.09.2017.

65 upisnika
1 arhivska mapa

Prekršajni sud u Bjelovaru

5.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba u Grubišnom Polju

Općinski sudac za prekršaje Grubišno Polje

1968.-1990.

08.09.2017.

42 upisnika
2 arhivske mape

Prekršajni sud u Bjelovaru

6.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba u Garešnici

Općinski sudac za prekršaje Garešnica

1969.-1990.

08.09.2017.

34 knjige
9 svežnjeva
2 arhivske mape

Prekršajni sud u Bjelovaru

7.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba u Križevcima

Općinski sudac za prekršaje Križevci

1968.-1990.

08.09.2017.

37 knjiga
1 arhivska mapa

Prekršajni sud u Bjelovaru

8.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Daruvaru

Kraljevski kotarski sud u Daruvaru/Sreski sud u Daruvaru/ Kotarski sud u Daruvaru/ Općinski sud u Daruvaru

1861.-1990.

18.09.2017.

106,70 d/m

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru

9.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Grubišno Polje

Kraljevski kotarski sud u Grubišnom Polju/ Sreski sud u Grubišnom Polju/ Kotarski sud u Grubišnom Polju/ Općinski sud u Grubišnom Polju

1870.-1990.

18.09.2017.

57,87 d/m

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Grubišnom Polju

10.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Garešnici

Kraljevski kotarski sud u Garešnici/ Sreski sud u Garešnici/ Kotarski sud u Garešnici/ Općinski sud u Garešnici

1880.-1990.

18.09.2017.

65,50 d/m

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici

11.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Pakracu

Kraljevski kotarski sud u Pakracu/ Sreski sud u Pakracu/ Kotarski sud u Pakracu/ Općinski sud u Pakracu

1858.-1990.

18.09.2017.

115,65 d/m

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Pakracu

12.

Općinski sud u Bjelovaru

Kraljevski kotarski sud u Bjelovaru/ Sreski sud u Bjelovaru/ Kotarski sud u Bjelovaru/ Općinski sud u Bjelovaru

1880.-1990.

27.10.2017.

193,84 d/m
129 arhivskih mapa

Općinski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

13.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Čazmi

Kraljevski kotarski sud u Čazmi/Sreski sud u Čazmi/ Kotarski sud u Čazmi/ Općinski sud u Čazmi

1947.-1990.

27.10.2017.

180,74 d/m

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

14.

Općinski sud u Bjelovaru
Stalna služba u Križevcima

Kraljevski kotarski sud u Križevcima/Sreski sud u Križevcima/ Kotarski sud u Križevcima/ Općinski sud u Križevcima

1933.-1990.

27.10.2017.

741 fascikl
66 knjiga
50 upisnika
48 kompleta
18 registratora 9 imenika

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

15.

Trgovački sud Bjelovar

Okružni privredni sud Bjelovar

1954.-1990.

10.10.2017.

213 knjiga
417 fascikala

Trgovački sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

16.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinsko javno tužilaštvo u Bjelovaru/Općinsko javno tužilaštvo u Daruvaru/Općinsko javno tužilaštvo u Pakracu

1962.-1990.

12.10.2017.

75 upisnika
55 imenika
74 arhivskih mapa
54 dosjea
23 knjige
3 registratora

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

17.

Grad Grubišno Polje

SIZ za ceste općine GP/ Vatrogasni savez općine GP/ Skupština općine GP/ Općinski sudac za prekršaje/ Mjesna zajednica GP/ Upravni odbor samoupravnog fonda za financiranje istraživanja bržeg društveno-ekonomskog razvoja i razvoja privrede u općini GP / Fond zajedničkih rezervi GP/ Radna zajednica stručne službe/ SIZ stambeno -komunalne djelatnosti općine GP/ Zajednica usmjerenog obrazovanja općine GP

1978.-1990.

26.10.2017.

3,20 d/m

Grad Grubišno Polje - popis arhivskog gradiva do 1990.

18.

Grad Križevci

Narodni odbor općine Križevci/Skupština općine Križevci

1953.-1990.

31.10.2017.

18 knjiga
117 fascikala

Grad Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

19.

Županijski sud u Bjelovaru

Okružni sud u Bjelovaru

1960.-1990.

07.11.2017.

61,95 d/m

Županijski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

20.

Županijsko državno odvjetništvo

Javno tužilaštvo okruga Bjelovar/ Javno tužilaštvo oblasti Bjelovar/ Okružno javno tužilaštvo Bjelovar

1945.-1990.

17.11.2017.

17,82 d/m spisa
71 upisnika
35 knjiga
49 dosjea

 

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

21.

Grad Čazma

Skupština općine Čazma

1967.-1990.

17.11.2017.

33 registratora
137 arhivskih mapa

Grad Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

22.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Križevci

Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje Križevci

1962.-1990.

17.11.2017.

32 knjige
22 arhivske mape

HZZ PU Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

U Bjelovaru, 20.11.2017.