Zbirka matičnih knjiga

Matične knjige javni su dokumetni kojima se dokazuje rođenje, vjenčanje i smrt. Odluka o njihovom vođenju donesena je na Tridentskom crkvenom koncilu 1563. godine te se vode prema vjeroispovjesti upisanika. Tek nakon 1946. počinju se voditi državne matice za područje cijele Hrvatske. One se danas čuvaju u matičnim uredima.

 U Državnom arhivu u Bjelovaru u posebnoj se zbirci čuvaju matične knjige rimokatolika, grkokatolika, pravoslavaca, židova i evangelika sa područja nadležnosti arhiva. U najvećoj mjeri radi se o matičnim knjigama krštenih (rođenih), vjenčanih i umrlih, te o paricama matica (većinom za pravoslavne) vođenima od 1858. do 1946. godine. Starije matice pohranjene su u Hrvatskom državnom arhivu, rijetko u župnim uredima. Cijela zbirka matica Državnog arhiva u Bjelovaru mikrofilmirana je i djelomično digitalizirana. Na taj način ovi vrijedni podaci dodatno su zaštićeni od nestajanja. 

 U prilogu dajemo popis svih matica.

Izvor: Martina Krivić Lekić

Matične knjige sve

Matične knjige evangelika

Matične knjige grkokatolika

Matične knjige pravoslavaca

Matične knjige rimokatolika

Matične knjige židova