Javna nabava

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene.

Registar ugovora javne nabave i okvirnih ugovora.xlsx

19. 2. 2019.


Plan nabave 2019. - eojn.xls


Procedura stvaranja ugovornih obveza i postupka nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2018.

Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave 2017.