Nadzor na radom

Nadzor stvaratelja i imatelja gradiva

Osnovna zadaća Odjela za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva stručni je nadzor nad pismohranama stvaratelja i imatelja koja se provodi u skladu s godišnjim planovima rada. On obuhvaća pregled materijalno-fizičke zaštite arhivskog i registraturnog gradiva kod stvaratelja i imatelja, te kontrolu evidencija tog gradiva u pismohranama.

Odjel u svom radu nadzire i postupak izrade normativnih akata, kojim stvaratelji i imatelji reguliraju pitanje zaštite i čuvanja vlastitog gradiva, te izdaje rješenja za primjenu i suglasnost na iste akte. Dužnosti stvaratelja i imatelja su pridržavati se mjera zaštite, obavještavati arhiv o promjenama nastalima na gradivu i u poslovanju ustanove, te jednom godišnje dostavljati popise gradiva putem nacionalnog sustava ARHiNET ili u obliku XML datoteke.

Danas ovaj odjel nadzire 82 kategorizirana stvaratelja I. kategorije, 179 stvaratelja II. kategorije, te 511 ostalih stvaratelja arhivskog i registraturnog gradiva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te dijelova Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije.

Izvor: Martina Krivić Lekić

slika: V. Lemić, ARHiNET - nacionalni arhivski informacijski sustav, str. 226. U: Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - Priručnik, Zagreb, 2010.