Nadzor na radom

Nadzor posjednika gradiva

Osnovna zadaća Odjela za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva stručni je nadzor nad pismohranama posjednika gradiva koja se provodi u skladu s godišnjim planovima rada. On obuhvaća pregled materijalno-fizičke zaštite arhivskog i dokumentarnog gradiva te njegovu cjelovitost u pismohranama posjednika.

Odjel u svom radu nadzire i postupak izrade normativnih akata, kojim stvaratelji i imatelji reguliraju pitanje zaštite i čuvanja vlastitog gradiva te izdaje rješenja za primjenu i suglasnost na iste akte. Dužnosti posjednika su pridržavati se mjera zaštite, obavještavati arhiv o promjenama nastalima na gradivu i u poslovanju ustanove te jednom godišnje dostavljati popise gradiva putem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava NAIS ili u obliku XML datoteke.

Danas ovaj odjel nadzire 82 kategorizirana stvaratelja I. kategorije, 179 stvaratelja II. kategorije te 511 ostalih stvaratelja arhivskog i registraturnog gradiva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, dijelova Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije.

tekst: Martina Krivić Lekić

15. 1. 2019.

slika: V. Lemić, ARHiNET - nacionalni arhivski informacijski sustav, str. 226. U: Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - Priručnik, Zagreb, 2010.