Za djelatnike u pismohranama

Tečaj za djelatnike u pismohranama

Stručna osposobljenost djelatnika zadužnih za rad u pismohranama zakonska je obaveza i potreba suvremene zašite arhivskog i registraturnog gradiva kod stvaratelja i imatelja. Propisuje ju ˝Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama˝ (NN 93/2004). Kako bi približio arhivsku struku i praksu na terenu te olakšao pripreme za stručni ispiti Državni arhiv u Bjelovaru od 2011. godine provodi edukaciju djelatnika u pismohranama putem tečaja iz arhivske djelatnosti. Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

1. Arhivi i arhivska djelatnost

2. Arhivsko zakonodavstvo

3. Obavijesna pomagala

4. Organizacija uredskog poslovanja i spisovodstvo

5. Organizacija rada pismohrane

6. Korištenje arhivskog gradiva

7. Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva

8. Zaštita konvencionalnog arhivskog gradiva

9. Komunikacija arhiv – stvaratelj (ARHiNET i XML)

Polaznici tečaja, nakon predavanja arhivskih stručnjaka dobivaju potvrdu o pohađanju tečaja, priručnik s pitanjima i materijale koji će im pomoći u pripremama za ispit. Tečaj je prvenstveno namijenjen djelatnicima ustanova u nadležnosti Državnoga arhiva u Bjelovaru no mogu se prijaviti i druge zainteresirane osobe.

Za pohađanje tečaja potrebno se raspitati i prijaviti u tajništvu arhiva na 043/244487

Izvor: Martina Krivić Lekić