Za djelatnike u pismohranama

Seminar za djelatnike u pismohranama

Stručna osposobljenost djelatnika zadužnih za rad u pismohranama zakonska je obaveza i potreba suvremene zašite arhivskog i dokumentarnog gradiva kod posjednika. Propisana je ˝Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama˝ (NN 93/04). Kako bi približio arhivsku struku i praksu na terenu te olakšao pripreme za stručni ispiti Državni arhiv u Bjelovaru od 2011. godine provodi edukaciju djelatnika u pismohranama putem dvodnevnog seminara iz arhivske djelatnosti. Program obuhvaća sljedeće teme:

1. Arhivi i arhivska djelatnost

2. Arhivsko zakonodavstvo

3. Obavijesna pomagala

4. Organizacija uredskog poslovanja i spisovodstvo

5. Organizacija rada pismohrane

6. Korištenje arhivskog gradiva

7. Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva

8. Zaštita konvencionalnog arhivskog gradiva

9. Izrada i dostava propisa gradiva


Nakon predavanja arhivskih stručnjaka dobivaju potvrdu o pohađanju seminara i priručnik s pitanjima i materijale koji će im pomoći u pripremama za ispit. Seminar je prvenstveno namijenjen djelatnicima ustanova u nadležnosti Državnoga arhiva u Bjelovaru no otvoren je za sve zainteresirane osobe.

O uvjetima pohađanje seminara potrebno je kontaktirati tajništvo Arhiva putem službenog e-maila drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr ili telefonom na 043/244487

tekst: Martina Krivić Lekić

15. 1. 2019.