Popisi s rokovima pohrane

Opći popis s rokovima čuvanja

Na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva 2012. godine Hrvatsko arhivsko vijeće doneslo je ˝Opći popis s rokovima čuvanja˝. On razrađuje gradivo nastalo administrativnim, općim poslovanjem koje je više manje zajedničko svima stvarateljima arhivskog i registraturnog gradiva.

Glavne dokumentacijske cjeline od kojih se popis sastoji su:

1. Organizacija i upravljanje

2. Ljudski resursi, rad i radni odnosi

3. Nekretnine, postrojenja i oprema

4. Financijsko poslovanje i računovodstvo

5. Informacijski resursi i dokumentacija

Popis sadrži rokove čuvanja svih cjelina gradiva te postupak rukovanja gradivom. Stoga prvenstveno služi kao pomoć u odabiranju i izlučivanju gradiva.

Isto tako služi i kao polazna točka za izradu posebnog popisa gradiva stvaratelja koji je sastavni dio ˝Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva˝ svakog stvaratelja. U posebnom popisu gradiva nužno je da su popisane sve poslovne funkcije stvaratelja kao i ukupno gradivo.

Izradu i korištenje Općeg popisa sa rokovima čuvanja, kao i posebnih popisa sa rokovima čuvanja predviđa ˝Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva˝ (NN 90/2002)

Izvor: Martina Krivić Lekić

Opći popis gradiva sa rokovima čuvanja

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva NN_90.02_2