Javna nabava

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene.

Procedura stvaranja ugovornih obveza i postupka nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2018.

Registar ugovora okvirnih ugovora 27.03. 2018.

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave 2017.

Plan nabave za 2016. godinu