Stranica za slijepe

Info

Sretan Uskrs

15.04.2022.

Cjenik naknada za korištenje arhivskog gradiva u DABJ

07.02.2022.

Sukladno članku 21. stavka 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19) Ministarstvo kulture i medija doneslo je Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva, KLASA: 612-06/21-01/0059, URBR.: 532-02-03-01/3-22-3 24. siječnja 2022. godine, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva.

Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva

Stupanjem na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru od 10. srpnja 2017. godine KLASA: 307-03/17-01/01, URBROJ: 2103-26-01-17-01.

Ažurirano na stranici

15. 04. 2022. donesna je Izmjena Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM